Życiorysy z sex telefonu JustynaPa trzyliśmy nań wszyscy ze zdziwieniem, lecz nikt z takim niepokojem jak ja, spostrzegłem bowiem, iż mimo gwałtowności tej wędrówki przemierzał krokiem wciąż tę samą część przestrzeni; zdawało się, jakoby za każdym razem na środku pustego pokoju natrafiał na tę samą niewidzialną barierę, która kazała mu zawrócić. I z dreszczem grozy domyśliłem się, iż to chodzenie tam i z powrotem reprodukuje nieświadomie wymiar jego dawniejszej celi: zupełnie tak samo musiał biegać tam i z powrotem w miesiącach swego uwięzienia, jak zwierzę zamknięte w klatce, z tak samo skurczonymi rękami, z tak samo zgarbionymi ramionami; tak i tylko tak musiał biegać tysiące razy tam i z powrotem z czerwonym światłem obłędu w nieruchomym, a jednak rozgorączkowanym wzroku.


Copyright © 2017 Czy warto uprawiać wirtualny seks?